Đội ngũ Nhân sự Xây dựng Đất Thủ luôn được lựa chọn phù hợp nhất cho nhiệm vụ đảm trách ở từng vị trí. Nhân sự tại Đất Thủ luôn làm việc với niềm đam mê và nhiệt huyết nhất. Đội ngũ lãnh đạo luôn luôn tạo cơ hội phát triển cho mọi thành viên. Thường xuyên được đào tạo và nâng cao kiến thức mới.

Đội Ngũ Nhân Sự Xây Dựng Đất Thủ

Trần Văn Sáng

Tổng giám đốc

Mai Trung Hà

Kỹ sư Trưởng

Đào Trung Dũng

TP Kế hoạch

Trần Ngọc Tuấn

KS Giám sát Trưởng

Lê Quốc Việt

Trưởng Nhóm R&D

Thái Bá Quyết

Kỹ sư Giám sát

Lê Thị Minh Hiếu

Phòng R&D

Nguyễn Thị Dung

PGĐ. Tài Chính

Hồ Thị Hòa

Kế toán - Tài chính

Bùi Ngọc Lượng

Kỹ sư Giám sát

Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng Vật tư

Trương T N Mai

Pháp lý XD