Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy hoạch tổng diện tích đất 2694,4 km2, xếp thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ. Có vị trí địa lý như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước; Phía Nam giáp TPHCM; Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và TPHCM.

Bình Dương có 9 đơn vị hành chính, trong đó có 3 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện, 91 đơn vị hành chính cấp xã, 45 phường, 4 thị trấn và 42 xã. Gồm Thành phố Thủ Dầu Một; Thành phố Dĩ An; Thành phố Thuận An; Thị xã Bến Cát; Thị xã Tân Uyên; Huyện Bắc Tân Uyên; Huyện Bàu Bàng; Huyện Dầu Tiếng; Huyện Phú Giáo.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Tải Bản Đồ QHQSDĐ Tỉnh Bình Dương 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương cập nhật mới nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao gồm các địa giới hành chính:

Thành phố Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương

Thành phố Thuận An – tỉnh Bình Dương

Thành phố Dĩ An – tỉnh Bình Dương

Thị xã Tân Uyên – tỉnh Bình Dương

Thị xã Bến Cát – tỉnh Bình Dương

Huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

Huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương

Huyện Bắc Tân Uyên – tỉnh Bình Dương